Het geheim van het boze kind.

Omdat de uiterlijke (ongewenste) manier van boosheid vaak aanleiding is voor een vraag naar verandering is het goed om eens te kijken wat het kind eigenlijk wil bereiken met zijn boosheid.

Contact!

Het eerste geheim is de behoefte aan contact. Van een boos kind kan een volwassene erg moe worden, maar bedenk eens wat een energie en liefde er in die energie zit. Je kind vindt het de moeite waard om de strijd met je aan te gaan en jij bent veilig genoeg voor hem/haar om zijn/haar diepste frustratie te laten zien.

Liefde!

Het tweede geheim is de behoefte aan liefde. Zonder warmte, aanraking en liefde verpieteren kinderen. Kinderen hebben liefde en aandacht nodig om zich te ontwikkelen en om zichzelf te kunnen positioneren ten opzichte van anderen. Aandacht en liefde zijn nodig om te weten of je op de goede weg bent, de juiste kringen doet en of je nog bestaansrecht hebt.

Duidelijkheid!

Het derde geheim is de behoefte aan duidelijkheid en grenzen. Zonder grenzen is de wereld van een kind zeer onveilig. Als je weet hoe het werkt om je heen, wat er van je verwacht wordt en wat jij kunt verwachten in de dagelijkse routine, dan kun je gewoon de dingen doen die gedaan moeten worden en hoef je je geen zorgen te maken of alles om je heen wel veilig is en blijft.

Eigenwaarde!

Het vierde geheim is een goed gevoel van eigenwaarde. Een kind ontwikkelt alleen een zelfbeeld als anderen hem daar input voor leveren. Ieder mens wil zich blij en gelukkig voelen en daarvoor is het nodig om in contact met de ander te weten te komen hoe je wordt gezien en ervaren. Kinderen vragen en krijgen in eerste instantie van de ouders hun zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde aangeleverd.

Eerlijkheid!

Het vijfde geheim is de behoefte aan eerlijkheid. Iedereen heeft een soort intern orgaan wat informatie geeft over rechtvaardigheid. Bij sommige kinderen is dit een zeer gevoelig orgaan en de behoefte om in een rechtvaardige wereld te leven kan een geweldige energie geven om op te komen voor de eigen en andermans belangen.

Samengevat heeft een boos kind eigenlijk alleen maar de behoefte om:

erkend, gezien, gehoord en serieus genomen te worden!

Allereerst is het van belang te erkennen dat boosheid er is en er mag zijn.
Daarnaast kunnen ouders toestemming geven boosheid te uiten. Voor ouders kan het bovendien zinvol zijn te reflecteren op de manier waarop men zelf boosheid uit en wat er bij hen thuis de gewoonte was in het omgaan met emoties.

Soms kan het zelfs heel confronterend zijn, als je bedenkt welke boodschap je kind je spiegelt met zijn boosheid.

* Toon begrip voor de gevoelens en gedachten van je kind.

* Adem eens een paar keer rustig in en uit

* Kijk samen naar wat er achter de boosheid zit

* Toon begrip voor wat er gebeurt

* Bespreek samen hoe je kan helpen

Geef ruimte om te uiten, daarna is de manier waarop aan de beurt. Als je kind grof taalgebruik uit tijdens een ruzie, kom je daar als laatste op terug.

Herken je patronen? Bv. bepaalde vriendjes, voeding, bso leidsters, activiteiten…

Heb je hulp nodig bij het omgaan met de boosheid van je kind? Ik help je er graag bij!

Leave a Reply