Komop tegen Pesten

 

Pesten komt veel voor. Ongeveer 1 op de 5 kinderen wordt minstens 1 keer per week gepest en maar liefst 60% van alle kinderen krijgt vroeg of laat wel eens met pesten te maken. De gevolgen van pesten komen overeen met de gevolgen van incest, geestelijke en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing en sexueel misbruik. Pesten doet pijn, maakt ziek en beïnvloedt het leren.

Pesten is niet iets van de laatste tijd. Pesten bestaat al sinds mensenheugenis. We kunnen dan ook wel stellen dat pesten er gewoon bij hoort. Maar kinderen die met pesten te maken hebben zijn het hier niet mee eens. Zij willen er juist bij horen, maar doordat ze gepest worden krijgen kinderen de overtuiging dat juist zij buiten de groep vallen. Binnen Pesten Buiten Westen neemt het stappenplan KOMOP een essentiële plek in. Het is een werkwijze die richting geeft en die aangepast wordt voor ieder kind. (want ieder kind is uniek) In deze training die bestaat uit ongeveer 5 a 6 sessies komen er antwoorden op alle vragen. Het kind komt weer in zijn eigen kracht en gelooft weer in zichzelf. Hij of zij begrijpt hoe het pesten werkt en wat je kan doen in het geval je (weer) gepest wordt. Ook de ouders krijgen inzichten. Indien nodig observeer ik in de klas om te kijken hoe de rollen daar verdeeld zijn en begeleid ik de leerkracht. Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de slag met verschillende aspecten. We gaan tekenen/knutselen, praten, oefenen en maken plezier! Je kijkt en luistert naar jezelf en naar de ander, je krijgt vertrouwen in jezelf, wie je bent en wilt zijn! Aan het einde van de training voel je je sterk en je gaat weer stralen! De training is ook goed in een groepje te geven van 3 of 4 kinderen. Uiteraard drukt dat de kosten. Ik bereken een vaste sessie prijs die evt. gedeeld kan worden door het aantal kinderen. Voor meer informatie kijk ook op:www.pestenbuitenwesten.nl

Keikidscoaching verzorgt THEMA OUDER avonden op maat over dit onderwerp. Kosten in overleg.